Wie zijn wij

Voor het ontstaan van de blaaskapel ‘De Blaanke Bloazers’ , gaan we terug naar halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw. Een zichzelf onder de naam ‘Larvenkapel’ presenterend gezelschap, feestelijk gekleed in lichtgroene boeren kielen en welk gezelschap bestond uit scholieren van Oldenzaalse middelbare scholen met name van de Radboudmavo, deed haar best om tijdens de carnavalsdagen een muzikale bijdrage te leveren. Deze blaaskapel ging enige jaren later op in de ‘Twenthe Keerlkes’. Muzikanten kwamen en gingen.

Uiteindelijk, we hebben het dan over het carnavalsseizoen 1980, werd het muziekgezelschap onder de naam ‘De Boeskool Bloazers’ geintroduceerd bij de Oldenzaalse Jongeren Carnavalsvereniging ‘ De Blaanke Boeskeulkes’. Deze carnavalsvereniging beleefde in die jaren een heuse hoogconjunctuur. Voorverkoop van kaartjes op de Woensdagavond en bomvolle zalen bij de talrijke ‘voorfeesten’.

Inmiddels hadden zich reeds enige werkende leden van de Blaanke Boeskeulkes aangesloten bij de Boeskool Bloazers omdat deze kapel immers min of meer een orgaan van de carnavalsvereniging was. De schrik zat er evenwel bij het bestuur van de Blaanke Boeskeulkes even goed in toen de Boeskoolbloazers het in 1982 voor gezien hielden. De schrik werd overigens getemperd doordat toentertijd reeds een zevental werkende leden van de ‘Blaanken’ deel uitmaakte van de kapel.

In de maand mei van 1982 kwamen deze leden in vergadering bijeen en besloten een kersverse kapel op te richten die de Blaanke Boeskeulkes zou gaan bedienen. De verbondenheid met de jongeren carnavalsvereniging werd bestempeld met de naam van de kapel ‘ De Blaanke Bloazers’. De kapel heeft met een uitermate stabiele bezetting de hofkapel gevormd van de Blaanke Boeskeulkes.

Omdat de klok ook voor muzikanten niet stil staat kwam hier in goed overleg met het bestuur van de Blaanke Boeskeulkes een einde aan. Een nieuwe kapel, thans ‘De Old’nzelse KopperBloazers’ stond al gereed om het stokje over te nemen. De Blaanke Bloazers besloten om niet in te gaan op de overigens zeer gewaardeerde uitnodigingen van Oldenzaalse Carnavalsverenigingen om aldaar de rol van hofkapel te vervullen. Een zekere verbondenheid met de ‘Kadolstermennekes’ is tot heden wel blijven bestaan daar de Blaanke Bloazers graag hun kunsten vertonen tijdens de Gala-avonden van voormelde vereniging.